Reclamació/denúncia

L'OMIC de l'Ajuntament de Barcelona només és competent en temes de consum, i quan la persona consumidora està domiciliada en aquest municipi.

Recordem que en primer lloc sempre cal adreçar-se directament a l’empresa en conflicte i guardar el comprovant de la reclamació. Un cop feta aquesta reclamació, l’empresa té 30 dies per donar una resposta. Si no ho fa o la resposta no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’OMIC per tal que l’estudiem i la tramitem.

Posem a la vostra disposició aquest formulari per presentar de forma telemàtica una queixa, reclamació o denúncia. Un cop acabat el procés, obtindreu un número d’expedient. 

Per a més informació, consulteu l'apartat Com tramitar una reclamació.